Luxembourg ville

Gunstige geografische ligging in Europa

Het Groothertogdom Luxemburg dat strategisch in het hart van Europa is gelegen, is een vlot toegankelijke nabijheidsbestemming. Het Groothertogdom is via een uitsteken wegennet, een internationale luchthaven en voortreffelijke treinverbindingen (vb. TGV vanuit Parijs) met de rest van Europa verbonden en ligt dichtbij zijn Europese buren.

Een open, neutraal en veilig land

De veiligheid van personen en goederen in het Groothertogdom Luxemburg is een onmiskenbare troef; de Mercerstudie naae de levenskwaliteit deelt Luxemburg-Stad regelmatig in bij de meest veilige steden ter wereld.

Grote politieke en maatschappelijke stabiliteit

Het politieke klimaat van Luxemburg wordt gekenmerkt door stabiele regeringen. Bovendien is het Groothertogdom een land waar onderhandeling en dialoog de basis vormen van sociale vrede wat zich vertaalt in maatschappelijke vooruitgang, sociale rechtvaardigheid en eerbied voor het werk.

Vlotte communicatie met de overheid

Een klein land kent minder bureaucratische hindernissen terwijl de nauwe relaties tussen de economische actoren en de politieke beslissingnemers een zeker voordeel bieden.

Een voor ondernemingen gunstig regelgevingskader

Luxemburg onderscheidt zich door zijn hoog aanpassingsvermogen aan economische veranderingen, door een grote flexibiliteit en dito reactievermogen van zijn administraties en door een ondernemingsgericht reglementair kader.

Concurrerend belastingstelsel

Het liberale economische beleid van de opeenvolgende regeringen droeg bij tot het ontstaan van een voorspelbare belastingomgeving die bijzonder gunstig is voor investeringen. Luxemburg ondertekende tal van akkoorden ter voorkoming van dubbele belasting en waarvan de in het land gevestigde vennootschappen profiteren. Luxemburg heeft altijd heel competitieve belastingvoeten geheven.

Hooggeschoolde en meertalige, internationale werkkrachten

De huidige inwoners van het Groothertogdom hebben hun thuisbasis al meer dan 150 jaar in Luxemburg. Die verschillende culturen drukten door de tijden heen verregaand hun stempel op het land; anderzijds werd ook Luxemburg altijd gekenmerkt door haar geografische ligging tussen de Latijnse en de Germaanse cultuur. Die invloeden vinden we terug op alle vlakken; cultuur, kunst, grastronomie, sport... Bovendien beheerst de meerderheid van de Luxemburgers minstens drie talen, wat het land een evident voordeel biedt ten opzichte van andere landen.

Voortreffelijke infrastructuur

Het Groothertogdom beschikt op alle vlakken over een voortreffelijke infrastructuur, ongeacht of het basisinfrastructuur (transport, onthaalstructuren, activiteitenzones,...) dan wel informatie- en communicatie-infrastructuur (informatiesnelwegen, gegevensopslagcentra,...) betreft.

Investerings- en RDI-steun
Nieuwe instrumenten op het vlak van investeringssteun en het nieuwe wettelijke kader inzake de ondersteuning van onderzoek en innovatie (wet van 5 juin 2009) vormen een bijkomende stimulans voor de RDI-activiteiten, ongeacht hun grootte en gun sector.

Hoge levenskwaliteit

Volgens verschillende grote, internationale studies is het Groothertogdom Luxemburg een land met een extreem hoge levenskwaliteit.