De internationale belastingverdragen en de internationale belastingcontroles hebben de werkelijke substantie van de vennootschap en het dagelijks beheer ervan in het land waar ze is gevestigd, verheven tot een van de cruciale elementen om fiscale constructies goed te keuren.

Bij het opzetten van grensoverschrijdende fiscale constructies is het van wezenlijk belang dat de substantie aangepast is aan de bedrijfsactiviteit, meer bepaald wat de lokalen, de installatie en de uitrusting betreft. Het dagelijkse bedrijfsbeheer moet verplicht worden waargenomen door een persoon die op een voor het bedrijfsbeheer gepaste wijze in Luxemburg aanwezig is.

 

De toepassing van de 183-dagen-regel

De werknemer van een Luxemburgse vennootschap moet voldoen aan bepaalde criteria die de fiscale wetgeving van zijn land van verblijf oplegde.

In het geval van een werknemer van een Luxemburgse vennootschap gevestigd in België, moet de Belgische belastingadministratie volgende bewijzen aanleveren om de werknemer in België op zijn Luxemburgs salaris te kunnen belasten:
- dat de werknemer geen 183 dagen in het Groothertogdom heeft gewerkt (of het pro rata daarvan in geval van een deeltijdse tewerkstelling)
- dat de vennootschap geen vennootschapszetel in het Groothertogdom Luxemburg heeft of er enkel is gedomicilieerd (brievenbusbedrijf)
- dat de vennootschap het salaris niet zelf betaalde.


Onze vennootschap is gespecialiseerd in advies aangaande de toepassing van de substantie- en aanwezigheidscriteria in grensoverschrijdende constructies.

Aan de hand van specifieke scoreborden kan continu worden nagegaan of onze klant de reglementaire vereisten ook daadwerkelijk naleeft.

Zo kunnen wij u bijstaan bij een duurzame ontwikkeling van uw activiteit in Luxemburg