De juiste juridische ondernemingsvorm kiezen die aangepast is aan de situatie en aan de behoeften van de ondernemer is van primordiaal belang omdat die keuze de werking en de toekomstige structuur van de onderneming verregaand beïnvloedt. Het kiezen van de meest geschikte vorm vergt een individuele analyse.

Alvorens tot de eigenlijke oprichting van de vennootschap over te gaan willen we een grondig beeld krijgen van uw project en van uw streefdoel en samen met u nagaan welk vennootschapstype en welke structuur zich het beste lenen.

Eens die fase doorlopen leggen we u een project voor met de vastgelegde kenmerken evenals een precies tariefbudget.


Alvorens akte te nemen van de oprichting van de vennootschap moet een aantal stappen worden ondernomen:

 • Identificatie van de economische begunstigden door voorlegging van een paspoort of identiteitsbewijs van iedere/alle aandeelhouder(s), bestuurder(s) of economische begunstigde(n),
 • Origineel en recent uittreksel uit het strafregister,
 • Een origineel en recent bewijsstuk van woonplaats (vb. factuur van water, elektriciteit, enz.),
 • Een schriftelijke beschrijving van uw activiteit en van uw beroepsloopbaan,
 • Een bankreferentie om de bankrekening te kunnen openen

 

De volgende stappen in de oprichting van de vennootschap

 • Voorbereiden van de statuten in samenwerking met het kantoor van een notaris, met daarin alle elementen die in samenspraak werden uitgewerkt.
 • Wij stellen een ontwerp van statuten op en leggen u dat ter goedkeuring voor
 • Openen van de rekening van de op te richten vennootschap: wij zetten daartoe de nodige stappen bij een gespecialiseerde afdeling voor KMO-activiteiten van een plaatselijke bank. Wij helpen u in al uw administratieve stappen; de ondertekenaars en economische rechthebbenden moeten zich voor ondertekening van de documenten voor het openen van de rekening bij de bank aandienen.
 • Zodra het rekeningnummer is toegekend, moet het maatschappelijk kapitaal worden gestort.
 • Na ontvangst van het geld maakt de bank een blokkeringscertificaat op en levert u dat af. Vanaf dat ogenblik kan de oprichting van de vennootschap voor de notaris worden verleden.
 • De notaris neemt akte van de oprichting van de vennootschap en maakt u de ondertekende statuten over. De notaris neemt ook de registratie van de vennootschap bij het Handelsregister voor zijn rekening.
 • Voor handelsvennootschappen vervullen wij ook alle formaliteiten voor het aanvragen van de vergunning om handel te mogen drijven bij het Ministère des Classes Moyennes (Ministerie van Middenstand) en voor de toekenning van het btw-nummer.

De volledige procedure neemt 4 tot 6 weken in beslag maar in spoedeisende gevallen kunnen we reeds opgerichte vennootschappen ter beschikking stellen.