De Luxemburgse commanditaire vennootschap op aandelen (SCA of nog SECA) wordt als instrument steeds vaker gebruikt bij internationale fiscale planningoperaties; reden daarvoor is het originele hybride karakter ervan. De commanditaire vennootschap op aandelen (SECA) bezit gelijktijdig kenmerken van de personenvennootschap en kenmerken van de kapitaalvennootschap.


De vennoten van een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

Binnen een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA) bestaan er verplicht twee categorieën vennoten:
Enerzijds een of meerdere beherende vennoten die onbepaald en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de SCA;
Anderzijds minstens twee commanditaire vennoten die aansprakelijk zijn tot hooguit hun financiële inbreng.


De benaming van een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

De maatschappelijke naam moet verplicht bestaan uit enkel de namen van de beherende vennoten.


Het maatschappelijk kapitaal van een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

Het minimaal maatschappelijk kapitaal van een Luxemburgse commanditaire vennootschap op aandelen (SCA) bedraagt € 31.000.-
Bij financiële inbreng kan het kapitaal bij oprichting tot slechts een vierde worden volgestort. Wanneer het kapitaal volledig is volgestort, mogen de aandelen, naar keuze van de aandeelhouder, worden uitgegeven in de vorm van effecten op naam of in de vorm van effecten aan toonder.


Zaakvoering van een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

De zaakvoering wordt toevertrouwd aan een of meerdere zaakvoerders die verplicht onder de beherende vennoten worden gekozen


Commissaris van de rekeningen van een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

Het toezicht op de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een college van minstens drie commissarissen van de rekeningen.


Fiscaal stelsel van een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)

De Luxemburgse Commanditaire Vennootschappen op Aandelen (SCA) ressorteren onder de vennootschapsbelasting en zijn van rechtswege onderworpen aan het stelsel van de vennootschapsbelasting.