Foto Business Concept

Het internationaal fiscaal advies dat wij verstrekken omvat bepaald:

Onroerende goederen:

Optimalisatie van de programma's voor de aankoop van onroerende goederen in Luxemburg of in het buitenland en uitstapstrategieën

 

Financiering:

Optimalisatie van de globale belastingdruk en van financiële stromen

Structurering:

Optimalisatie van de houderschapsstructuren en van de repatriëring van winsten naar en buiten Luxemburg

Handelsactiviteiten:

Voorstel van de meest efficiënte structuur

Intellectuele eigendom:

Hulp bij structurering en fiscale optimalisering van de stromen van heffingen

Herstructurering:

Studie en optimalisatie van de fiscale aspecten van nationale en grensoverschrijdende fusies, splitsingen en overnames

Registraties en administratief beheer:

Registratie van Plezierboten en Jachten onder Luxemburgse, Letse of Maltese vlag (verminderd btw-tarief van 5,40%)