Social aangelegenheden in Luxemburg

Onze afdeling sociale aangelegenheden is samengesteld uit topspecialisten op het vlak van sociale aangelegenheden voor personen die niet in Luxemburg wonen.

Voor de registratie bij de Sociale Zekerheid worden verschillende criteria gehanteerd. Het mandaat van bestuurder, de deelneming in het kapitaal van de vennootschap, het mandaat van zaakvoerder en/of de verkregen vergunning om handel te voeren bepalen de aard van de aansluiting, zijnde als loontrekkende of als zelfstandige.

Die aansluiting kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke fiscale situatie. Onze specialisten analyseren samen met u de oplossing die zich het best voor uw behoeften en voor uw individuele situatie leent.


 

Ons aanbod impliceert meer bepaald de volgende diensten:

  • De aangiften bij de sociale zekerheid bij indiensttreding en vertrek
  • De aangiften van vacante betrekkingen bij de ADEM
  • Het voorbereiden van loonsimulaties
  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Het opstellen van loonfiches
  • De aangiften bij de belastingadministraties en bij de Sociale Zekerheid
  • Het opstellen van de bezoldigingsattesten
  • Het opstellen van de arbeidscertificaten
  • Het voorbereiden van de saldi voor alle rekeningen
  • Advies inzake arbeidsrecht (ontslag, verlof, ontslagaanbieding, beroepsopleiding, enz.)