• De aangiften bij de Sociale Zekerheid bij indiensttreding en vertrek
  • De aangiften van vacante betrekkingen bij de ADEM
  • Het voorbereiden van loonsimulaties
  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Het opstellen van loonfiches
  • De aangiften bij de belastingadministraties en bij de Sociale Zekerheid
  • Het opstellen van de bezoldigingsattesten
  • Het opstellen van de arbeidscertificaten
  • Het voorbereiden van de saldi voor alle rekeningen
  • Advies inzake arbeidsrecht (ontslag, verlof, ontslagaanbieding, beroepsopleiding, enz.)